Първи стъпки в жестовия език (изчерпана наличност)

Цена: 0 лв

Функционирането на програмата предполага не просто разглеждане на дадена лингвистична единица, а и правилното граматично конструиране на цяло изречение. Това става чрез избор на подходящи думи и препинателни знаци, които са представени в стъпките. Важно е да се отбележи, че програмата осигурява изписването на първата буква от първата дума, която бъде поставена на първия ред, на всяко изречение като главна, независимо от факта, че при избора й от полето вляво, тя е с малка буква. Това осигурява спазване на всички норми на правописа.

Правилното конструиране на изреченията изисква знания и съобразителност от страна на потребителя. При граматично правилно подреждане на думите и пунктуационните знаци, се активира бутона “Виж изречението”. Например при изречението “Имаш ли деца?”, ако бъде изпуснат някой от елементите на изречението, бутонът “Виж изречението” остава неактивен. По този начин учениците със слухови нарушения имат възможност да коригират, упражняват и усъвършенстват словореда си и познанията си по българска граматика. Това е така, защото българският жестов език се различава от словесния български по редица признаци, някои от които са: неизползването на съюзи, предлози и други части на речта, несъгласуване по род и число и др. Често един жест обозначава съществително име, прилагателно име и глагол (напр. в България се използва един и същи жест за “слънце”, “светло” и “свети”). 

За да работите свободно със софтуере, натиснете тук: http://signlanguage-bg.com/demos/1_steps_SL_final/

Поръчай

Обратно горе