Магията на числата - математика за 3. клас

Цена: 40 лв

Целевата група, за която основно беше разработен този софтуерен продукт, е насочена към учениците с интелектуални затруднения в начална училищна възраст, по-конкретно 3. клас.

Самото интелектуално затруднение включва значителни ограничения на интелектуалните функции и на адаптивното поведение и което повлиява много ежедневни социални и практически умения.

Ефектна и ефективна възможност са информационните технологии за усъвършенстване на процеса на обучение на ученици със СОП по математика в 3. клас, които в комбинация с учебният материал по математика биха дали силен тласък на интереса на учениците със СОП.

Едни от основните цели, съдържащи се  в учебното съдържание по математика в 3. клас, са развиване когнитивните свойства на учениците в обучението - съзнателност, активност, самостоятелност, наблюдателност, внимателност, рационалност, бързина, гъвкавост, критичност - създаване на интерес към математиката чрез използване на дидактически игри и занимателни елементи, развиване на умения за самоконтрол и самооценка.

Това, също така, е предпоставка за внедряването на различни образователни софтуерни продукти, насочени към обучението по математика на ученици с умствена изостаналост чрез използването на компютър. Освен това посредством информационните технологии се създават за масово използване различни методи и средства за анализ, интерпретация, представяне и пренасяне на данни, които чудесно се вписват в обучителния процес.

*Програмата се разпространява свободно за ученици с увреждания. За целта пишете на и-мейла адрес за изпращане на програмата.

Можете да работите свободно със софтуера, като натиснете тук: http://signlanguage-bg.com/demos/math_3/

Поръчай

Обратно горе