Смятането лесно - математика за 2. клас

Цена: 40 лв

Целевата група, за която основно беше разработен този софтуерен продукт, е насочена към учениците с интелектуални затруднения в начална училищна възраст, по-конкретно 2. клас. 

Софтуерният продукт „Смятането лесно” (математика на ученици с умствена изостаналост за 2. клас) е апробиран в 6-то помощно училище сред ученици с умствена изостаналост. Продуктът е внедрен в обучението по математика в същото училище, като активно се използва от началните учители. По тяхно мнение този продукт значително улеснява тяхната работа.

Същевременно „Смятането лесно” може да се използва и в класовете (2.) на общообразователните училища. Това е така, понеже съдържанието на софтуера, покрива основните раздели на старите учебници за 2. клас на  помощното училище, които още се използват от преподавателите там. Самите раздели на учебниците за помощното училище покриват близо 60 % от разделите в учебниците за общообразователно училище по математика за 2. клас (табл. 1). Следователно, „Смятането лесно” е приложим и като елемент в обучението в общообразователните училища. 

*Програмата се разпространява свободно за ученици с увреждания. За целта пишете на и-мейла адрес за изпращане на програмата.

Можете да работите свободно със софтуера като натиснете тук: http://signlanguage-bg.com/demos/math_2/

Поръчай

Обратно горе