Глухота и билингвизъм

Цена: 18 лв

Книгата разглежда явленията би- и полилингвизъм в условията на слухова загуба, като се поставя акцент върху ползването на български, английски и български жестов език. Представени са и резултати от изследвания в областта на английската азбука, английски думи и фрази и думи-чуждици от гледна точка на хората със слухови нарушения.

Поръчай

Обратно горе