Дислексия Дискалкулия Деконструкция

Цена: 6.66 лв

В настоящата монография са разгледани както различните видове дислексия и дискалкулия, така и някои стратегии, подходящи за използване в обучението на деца и учениците с тези нарушения.
Описани са четири авторски компютърни програми, подпомагащи учениците с дискалкулия. Разработен е и нов компютърен шрифт, целящ улесняването на четенето на учениците с дислексия.
Със сигурност начинът на представяне в монографията ще даде много отговори, най-вече тези, свързани с възприемането на информацията от учениците с дислексия и/или дискалкулия.
Изложението е силно повлияно от разказа „Няма ли да си поговорим малко?“ на фантастичния фантаст Робърт Шекли и от фундаменталния роман „Одисей“ на гениалния Джеймс Джойс.

Поръчай

Обратно горе