Обучение на ученици със зрителни затруднения по математика

Цена: 40 лв

В монографията се разглеждат някои когнитивни особености в мисловните процеси при слепи математици. Описани са някои трудности в процеса на разбиране, както и силните страни в когнитивните процеси при слепите математици. Дадени са методически насоки в обучението на слепи ученици по математика.

Информацията е поднесена на език, който би бил разбираем за ограничена част от интересуващата се аудитория.

Поръчай

Обратно горе