Всичко, което знаем за причините за аутизма (изчерпана наличност)

Цена: 5 лв

Монографията е посветена на актуалния проблем за причините за появата на аутизма – тематика, която е широко дискутирана и обект на дългогодишни изследвания в световен мащаб. В нея основно е застъпен авторския поглед относно причините за появата на аутизма, интерпретирайки проведените до момента изследвания.
Информацията в монографията е оформена по оригинален начин и е поднесена на читателите в достъпен стил.
Изложението е силно повлияно от творбата на американскиия композитор, музикален теоретик, и писател Джон Кейдж „Четири минути и тридесет и три секунди“.

Парите, реализирани от продажбата на книгата, ще се дарят на центрове, работещи с деца с аутизъм.

Поръчай

Обратно горе