Специфични форми на работа по математика и информатика за деца и ученици със специални образователни потребности

Цена: 40 лв

Чрез информатиката и информационните технологии се създават достъпни за масово използване методи и средства за представяне, анализ, интерпретиране и пренасяне на данни, които отлично се вписват в обучителния процес по математика.

В тази монография се разглеждат различни подходи –исторически, методически и когнитивни, които биха били от полза на учениците с нарушения в изучаването на дисциплините математика и информационни технологии в 1. – 4. клас и информатика, както и на техните учители, отдадени на работатата си със своите ученици.

Монографията е разделена на четири части: в първата част се разглеждат специфичните форми на обучение по математика при учениците със СОП, предмет на разглеждане във втората част е обучението по информационни технологии, третата част е посветена на обучението по информатика при учениците със СОП, а четвъртата представлява експериментално проучване, посветено на външното оценяване по природо-математически науки.

Във всички части е търсено обединяващото звено, което да прокарва адекватна линия за обучение в началния етап в тази математико-информатична област и това е именно математиката. Във всички части математиката е свързващото звено, дали ще са методическите насоки и исторически аспекти в първата част, дали ще са специализираните програми във втора част или компютърните програми в третата, то именно математиката играе онази обединяваща роля, която е тласкала развитието на науката и обществените взаимоотношения за усъвършенстване на обучението както в миналото, така и днес.

Поръчай

Обратно горе