Слухово-речева рехабилитация. Технически средства.

Цена: 27 лв

В книгата се разглеждат видовете устройства за усилване на звука в исторически план и в съвременната им перспектива. Авторът ги разделя условно на две основни категории: слухови апарати и помощни средства. Представят се, съответно, и две авторски класификации: на слуховите апарати и на помощните звукоусилващи устройства. Включена е отворена дискусия по въпроса за етичните аспекти при състояние на нарушен слух, идентифицирането и самоидентифицирането на лицата със слухови нарушения. Книгата представя и проучване на условията,необходими за оптимизиране на обучението на учениците със слухови
нарушения в България, като се представят техните гледни точки, както и вижданията на техните родители, преподаватели и на чуващите им съученици.

 

Поръчай

Обратно горе