Технология за предметно-практическа дейност по „Човекът и природата“ в помощните училища - І част

Цена: 15 лв

Тази монография дава информация за ролята и значението на експеримента в преподаването на учебния предмет „Човекът и природата” в началните и прогимназиалните класове на помощните, специалните и общообразователните училища. Тя цели да повиши информираността на учителите за използването на точно определен експеримент като метод за поставяне на даден проблем, като демонстрация и обяснение на изучаван предмет или явление, за затвърдяване на знания.
 

Поръчай

Обратно горе