Глухота в семейството

Цена: 11 лв

Книгата е предназначена основно за родители на деца със слухови нарушения. Тя може да бъде полезна и на специалисти в областта на специалната педагогика и в частност в сферата на слухово-речевата рехабилитация, на психолози, социални работници, социални педагози и студенти от посчените области. Информацията може да представлява интерес и за всички, които се интересуват от проблемите на глухотата или проявяват любопитство към области, свързани с нарушенията на слуха. 

Поръчай

Обратно горе