Параскева Димитрова Симова. Биобиблиография.

Цена: 0 лв

Разпространява се безплатно.

Биобиблиографията „Проф. д-р Параскева Симова” е създадена, за да представи научното творчество и научноприложните достижения на една от най-видните представителки на българската експериментална и приложна физика от втората половина на ХХ век, както и за да очертае безспорните заслуги на проф. Симова за създаването и развитието на спектроскопията в България. Тя има за цел да открои нейния персонален принос за извеждането на нелинейната оптика в България до световните научни стандарти и да отрази максимално пълно цялостното й научно творчество и литературата за нея, създадена в България и в чужбина. С настоящата биобиблиография отдаваме дължимото уважение към приноса в българската наука на учения, изследователя, преподавателя, организатора на редица научни форуми и първооснователя на нови структурни звена към БАН – проф. д-р Параскева Симова, както и почитта си към  изключително етичния й, ценящ таланта и уважаващ човешкото достойнство, хуманистичен морал. 

Поръчай

Обратно горе