Дечо Жечев Денев. Биобиблиография

Цена: 10 лв

Изтъкнат учен и изследовател в областта на специалната педагогика, уважаван университетски професор, дълбоко принципен, проф. Денев се откроява като една от най-ярките фигури в българската педагогическа наука.

Чрез настоящата биобиблиография за проф. дпн Дечо Денев изразяваме нашето преклонение пред неговите изключителни заслуги към българската педагогическа наука и пред светлата му памет. 

Поръчай

Обратно горе