Методика на обучението по човекът и природата за лица със слухови нарушения за 5. и 6. клас

Цена: 20 лв

В книгата Методика на обучението по човекът и природата за лица със слухови нарушения за 5. и 6. клас (Мултимедия) се разглежда появата, развитието и усъвършенстването на средствата за комуникация между хора с увреден слух и използването на жестовия език в процеса на обучение.
Описани са средствата за комуникация и методите за обучение на хората с увреден слух .
Общо са представени учебните програми по учебните предмети Човекът и природата, физика и астрономия за 5. и 6. клас.
Основен акцент в методиката е ръководството за работа с Мултимедиен жестов речник по Човекът и природата.
Описани са работната среда, билингвиалните възможности на програмата, техническа информация за апаратурата и софтуера, използвани при създаването на мултимедийния специализиран български жестов език.
Методиката ще бъде полезна за всички онези, които се занимават с преподаването на предмета Човекът и природата както на ученици със слухови нарушения, така и на чуващи ученици

Поръчай

Обратно горе