Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)

Цена: 30 лв

В България не съществува методика, компютърна програма или интерактивна програма за обучение по английски език на глухи хора. Поради тази причина е създадена интерактивната програма „Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)”. Тя може да се използва както за работа с група глухи лица, така и за индивидуална работа. Успешно се ползва и като самоучител от глухите хора, които нямат възможност да посещават курсове за обучение по английски език. Може да бъде полезна и за чуващи хора, които искат да научат български жестов език на начално ниво.

Интерактивната програма съдържа 220 фрази, разделени в четири тематични области, съобразени с Държавните образователни за изисквания на МОН, Културно–образователна област: чужди езици, учебна програма по английски език за съответните класове на Република България.

Фразите в интерактивната програма са представени на английски, български и български жестов език. По време на експеримента учениците не само изучаваха поетапно английки език на ниво начинаещи, но и овладяха или усъвършенстваха уменията си за работа с компютър. Интерактивната програма може да се управлява чрез различни команди, като навигацията е лесна и не изисква допълнителни инструкции. Командите са визуализирани и недвусмислени.

Програмата съдържа три големи раздела: І. Тематични области; ІІ. Азбуки; ІІІ. Автори. 

Поръчай

Обратно горе