Методика на обучението по физика за глухи за 7. клас

Цена: 20 лв

Методика на обучението по физика за глухи за 7. клас (Мултимедия) съдържа насоки, свързани с преподаването на предмета Физика на ученици със слухови нарушения. Представени са учебни програми, методически разработки за ученици с увреден слух и фактори, определящи преподаването на учениците с увреден слух (базисни понятия, свързани с обучението на учениците в училище, общо представяне на учебната програма по физика и астрономия за 7. клас, принципи, методи и съдържание на обучението по предмета физика и астрономия за 7. клас при слуховоувредени ученици). Разгледани са различни методи на преподаване по предмета физика и астрономия за 7. клас на ученици със слухови нарушения в България, както и подробно са описани качествата на преподавателя и физически и психологически фактори при преподаването по предмета физика и астрономия за 7. клас на слуховоувредени ученици. Дадени са методични насоки при изпълнението на жестове, както и основни методични насоки при представяне на понятия на жестов език по предмета физика и астрономия за 7. клас. Демонстрирани са възможностите за използване на едноръчна и двуръчна българска азбука и международна дактилна азбука за представяне на величини и формули. Направени са подробни методически разработка на уроци за слуховоувредени ученици на осем теми от Раздел “От атома до Космоса”. Един основен дял от методиката е представянето на възможностите на авторската компютърна програма Първи Стъпки във Физиката за Глухи. 1. 2. Описани са стъпките в програмата - Азбуки, Цифри и числа, Местоимения, Енергия, Движение. Методиката ще бъде полезна на всички учители, преподаващи Физика и астрономия в специалните и общообразователните училища.

Поръчай

Обратно горе