Математика за всички - математика за 4. клас

Цена: 40 лв

Настоящото приложение е оформено като набор от отделни игри, обеднени в единен рамков интерфейс – набор от иконки водещ към съответната игра. Всяка от игрите представлява отделен модул, който се зарежда и поставя на потребителя отделна, независима от останалите модули задача.

Всеки от модулите дава възможност да получи помощ под формата на текстова инструкция, както и възможност да се откаже, да се върне към общия интерфейс и да избере друга игра или задача.

Всяко зареждане на модул генерира нов вариант на задачата, например нова фигура за рисуване, нов пъзел който да се подреди или нова задача за решаване. Това се постига чрез използване на случаен (random) аргумент при дефиниране на параметрите на заданието.

Поръчай

Обратно горе