Смятането лесно - математика за 2. клас

Цена: 40 лв

Програмната реализация на продукта „Смятането лесно” се използва Adobe Flash, който предоставя възможностите на обектно ориентирания език Action Script 2. Финалното оформление е направено с MDM Zinc за да има възможност на програмата „Смятането лесно” да се осигури мултиплатформеност, т.е. да може да се работи под Linux. MacOS и Windows.

Във всеки един от модулите се е използвал методът random. Това е прекрасен метод за случаен избор на условия, използван при конструирането на всички модули на програмата, като чрез него се постига неповторяемост на всеки модул.

Поръчай

Обратно горе