Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)

Цена: 30 лв

Програмата съдържа 220 фрази, представени на английски, български и български жестов език. 

В мултимедийния компакт диск може да се навигира чрез различни команди. Използвани са и различни цветове за индикация на словесните символи на английски и български език, както и за обозначаване на транскрипцията (съответно син, зелен и червен). Използването на трите езика, представени тук в низходяща последователност, изразяваща степента им на трудност при овладяването от нечуващи ученици: български жестов, български и английски, улесни максимално възприемането на новата информация, подавана чрез по-непознатия код: английски език.

Поръчай

Обратно горе