Специализиран български жестов език

Цена: 30 лв

Мултимедийният жестов речник съдържа дефиниции, термини и статии по предметите “Човекът и природата” за 5. и 6. клас и Физика и Астрономия за 7. и 8. клас. Той е предназначен както за ученици със слухови нарушения, така и за ученици със слухови възприятия в норма, обучаващи се в езикови гимназии, общообразователни училища и такива с езиков профил.

Създаден е, за да задоволи нуждите на учениците, учителите и родителите от визуално представяне на понятия предимно по физика и астрономия, но и такива от областта на биологията, географията и химията, които пряко се вписват в учебния предмет.

В речника са представени 776 жеста за 386 понятия, както и 27 статии, допълващи с интересна информация определенията.

Мултимедийният CD е интерактивен - ученикът е в състояние да извършва навигация чрез визуални думи. Също така може да изобразява динамично различни физични процеси и явления, които трудно се описват словесно. Направената категоризация на понятията в мултимедийния CD дава възможност на ученика за бърз достъп до информация, както и да избира информация с определена цел и според възможностите си.

Настоящият мултимедиен продукт по “Човекът и природата”, Физика и Астрономия е първият по рода си в образователната система на България. В него са включени изчерпателни обяснения и статии от посочените области от пети, шести, седми и осми клас на български, български жестов и английски език. Понятията в речника са съобразени с учебните програми по предметите “Човекът и природата”, Физика и Астрономия.

 

Поръчай

Обратно горе