Електрично напрежение
седми клас * 1 ядро  
Voltage [волтидж]
Voltage

 

  Електрично напрежение (U)
       
 

Когато електроните попадат в жичката на лампата или в нагревателя на котлона, те притежават определена електрична енергия. При протичане на тока електричните сили, които действат на електроните, извършват работа. В резултат част от електричната енергия се преобразува вдруг вид – в светлинна, в топлинна енергия и т.н. поради това лампата, котлонът, електромоторите и др. Често се наричат консуматори на електроенергия.

Да означим с W електроенергията, която се преобразува в един консуматор, когато през него премине заряд q. Частното от енергията W и пренесения заряд q представлява величина, наречена електрично напрежение, която се бележи с буквата U, като:

От формулата се вижда, че напрежението между краищата на едни консуматор е равно на енергията, която се преобразува в него при преминаване на заряд 1С. Колкото по-голямо е напрежението, толкова повече енергия се преобразува в консуматора при преминаване на определен заряд през него.

И така, когато по проводник тече ток, между краищата му съществува напрежение. Обратното също е вярно: за да протече ток през един проводник между краищата му трябва да се създаде напрежение.

Единицата за електрическо напрежение е волт.